Weblog

Presentaties

Presentaties

Veel technici krijgen er mee te maken: een presentatie houden voor een groep. Intern, bijvoorbeeld om collega's te informeren over een project, of extern, zoals bij een klant of op een seminar. Op vakbeurzen en congressen zijn de specialisten van technische bedrijven welkome sprekers.

In het lezingenprogramma praten ze het publiek bij over hun vakgebied, en dat werkt in meerdere richtingen positief: het publiek wordt er wijzer van, de specialist kan zijn kennis breder uitdragen, en zijn werkgever profileert zich als deskundig in de materie. Iedereen gelukkig dus? Meestal wel, maar spreken voor een groep valt niet iedereen gemakkelijk. Als technicus ben je er ook niet voor opgeleid. Wat zien toehoorders soms mislopen?

Te veel PowerPoint

Wat plaatjes en korte termen is prima op een slide. Maar de spreker staat te presenteren en moet daarom het verhaal vertellen, niet de slides. Lees ze dus niet letterlijk voor, spreek naar het publiek en niet naar de slides, en zet er geen grote lappen tekst op. Mensen vooraan gaan dat allemaal lezen en horen het verhaal niet; mensen achterin kunnen het niet lezen en ergeren zich daaraan. Doseer ook filmpjes met mate. Bekijk hooguit één korte samen met de toehoorders en vertel daarna zelf verder, anders gaat de lijn van het betoog verloren.

Onduidelijk praten

Een klassieker is te snel praten, meestal veroorzaakt door nervositeit bij de spreker en/of zijn voorsprong in kennis. Maak de gedachtestappen niet te groot, want niet iedere toehoorder is ingewijde. Laat soms een paar seconden stilte vallen, zodat de materie kan inzinken bij het publiek. Bedenk verder dat je als spreker enigszins een accent kunnen hebben. Geeft niets, maar niet iedereen in het land is aan je manier van praten gewend. Praat dus rustig en helder, en niet met de mond (bijna) dicht. Rustig is iets anders dan zachtjes: spreek luid genoeg om ook achter in de zaal goed hoorbaar te zijn, boven ritselende jassen en rumoer op de gang uit.

Voorbereiding helpt!

Voor wie in tijdnood komt: ga niet sneller praten, maar sla dingen over. Bedenk vooraf welke slides of onderwerpen eventueel achterwege kunnen blijven. Voorbereiding helpt sowieso goed tegen nervositeit. Kijk vooraf in de zaal of er een microfoon is en hoe alles werkt, en ga na hoeveel mensen er komen en wat hun achtergrond is. Ook een presentatiecursus volgen geeft zelfvertrouwen. De grote meerderheid van de presentaties op beurzen en congressen verloopt trouwens prima, laat dat duidelijk zijn. Maar soms komt de kennis helaas minder goed over, en dat is jammer. Want daar kwam het publiek tenslotte voor.

Contact

Entecst BV

KvK: 53.911.954

Entecst Technical Communication

KvK: 17.158.428

Croy 7B, 5653 LC Eindhoven
Postbus 7052, 5605 JB Eindhoven
desk@entecst.nl
+31 40 - 33 33 000

Social media