Weblog

Technische instructies: houd het kort en helder

Instructies beschrijven hoe je iets doet. Bijvoorbeeld in werkinstructies voor technici op de werkvloer en in handleidingen voor wie machines bedient of repareert. Hoe zorg je ervoor dat instructies die je opstelt zo goed mogelijk opleveren wat de bedoeling is? Geef je instructies in ieder geval de volgende kenmerken mee:

Laat Simplified Technical English eigen voorkeuren toe?

Simplified Technical English (STE) is ontstaan in de vliegtuigindustrie. Gaandeweg is het ook in veel andere sectoren een standaard geworden voor Engelstalige handleidingen. Het doel is vooral om fouten vanwege verkeerde interpretatie en misverstanden te voorkomen. Met name als de gebruikers van de handleiding de Engelse taal minder goed beheersen of als de handleiding nog naar andere talen vertaald wordt.

Presentaties

Veel technici krijgen er mee te maken: een presentatie houden voor een groep. Intern, bijvoorbeeld om collega's te informeren over een project, of extern, zoals bij een klant of op een seminar. Op vakbeurzen en congressen zijn de specialisten van technische bedrijven welkome sprekers.

Standaarden

Voor bijna alles waarbij enige wildgroei ontstaat, komt op een bepaald moment een groep deskundigen bij elkaar om een standaard samen te stellen die orde in de materie aanbrengt. Met name in EU-verband ontstaan zo vele normen en richtlijnen op uiteenlopende gebieden, variërend van stopcontacten tot komkommerafmetingen.

Contact

Entecst BV

KvK: 53.911.954

Entecst Technical Communication

KvK: 17.158.428

Croy 7B, 5653 LC Eindhoven
Postbus 7052, 5605 JB Eindhoven
desk@entecst.nl
+31 40 - 33 33 000

Social media