Weblog

Laat Simplified Technical English eigen voorkeuren toe?

Laat Simplified Technical English eigen voorkeuren toe?

Simplified Technical English (STE) is ontstaan in de vliegtuigindustrie. Gaandeweg is het ook in veel andere sectoren een standaard geworden voor Engelstalige handleidingen. Het doel is vooral om fouten vanwege verkeerde interpretatie en misverstanden te voorkomen. Met name als de gebruikers van de handleiding de Engelse taal minder goed beheersen of als de handleiding nog naar andere talen vertaald wordt.

STE voorkomt fouten door het gebruik van het Engels absoluut eenduidig te maken. Daarnaast wordt bij voorkeur alles weggelaten wat niet noodzakelijk is voor de lezer. De eenduidigheid wordt verkregen met een aantal spelling- en stijlregels en met lijsten van aanbevolen en niet aanbevolen woorden. Enkele belangrijke spelling- en stijlregels zijn:

  • Werkwoorden niet gebruiken met de uitgang –ing (op een enkele uitzondering na);
  • Woorden gebruiken als werkwoord óf zelfstandig naamwoord, niet als beide;
  • Geen puntkomma’s (;) gebruiken;
  • Slechts één vaste benaming hanteren voor elk object, onderdeel of voorwerp.

De lijst van niet aanbevolen woorden adviseert per woord welke alternatieven uit de wel aanbevolen lijst mogelijk zijn. Van belang is dat wie een handleiding schrijft volgens STE de beide lijsten zelf aanvult met termen die het onderwerp van de handleiding betreffen. Dit helpt mee om onderdelen en componenten altijd consequent hetzelfde te noemen en dus twijfels te voorkomen. Wie meerdere handleidingen schrijft bij of voor hetzelfde bedrijf, kan zo een hele bedrijfsterminologie opbouwen. Het kost wat tijd, maar die betaalt zich later terug en verhoogt de kwaliteit van de documentatie. Dat is dus al één manier van eigen voorkeuren in STE verwerken.

Verder werken veel schrijvers van handleidingen (c.q. hun werkgevers of opdrachtgevers) wel grotendeels in de geest van STE, maar kiezen ze ervoor om op sommige punten bewust van de richtlijnen af te wijken. Tot op zekere hoogte zijn zulke eigen voorkeuren niet bezwaarlijk voor de doelstellingen van STE, zolang de afwijkingen maar helder vastgelegd en consequent toegepast worden.
Een bekend voorbeeld hiervan is de term “rearward” die STE aanbeveelt in de betekenis van “achterwaarts” (het tegengestelde dus van forward en voorwaarts). Veel schrijvers vinden dit te ongebruikelijk in het Engels, en hanteren daarom liever “backward”. Deze term wordt weliswaar niet aanbevolen, maar klinkt lezers vaak bekender in de oren.

Eigen voorkeuren zijn dus op diverse manieren te verwerken in het gebruik van Simplified Technical English. Maar houd ze wel consequent aan om de eenduidigheid van de handleiding in stand te houden.

Contact

Entecst BV

KvK: 53.911.954

Entecst Technical Communication

KvK: 17.158.428

Croy 7B, 5653 LC Eindhoven
Postbus 7052, 5605 JB Eindhoven
desk@entecst.nl
+31 40 - 33 33 000

Social media